Palautuskäytäntö

Peruuttamisoikeus

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupan kanssa solmittu sopimus 14 päivän kuluessa.

Peruuttamisoikeus ei koske, jos ostaja on oikeushenkilö.

Käyttääksesi 14 päivän peruuttamisoikeutta et saa käyttää tilattuja tuotteita millään muulla tavalla kuin on tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi samalla tavalla kuin voisit testata tavaroita varsinainen kauppa.

Jos tavaraa on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin on tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi tai jos siinä on käytön tai kulumisen merkkejä, verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa määrää tavaroiden arvon alenemisen mukaisesti.

Tavaran palauttamiseksi sinun on toimitettava peruuttamisilmoitus (jonka lomake löytyy täältä: peruuttamisilmoitussähköpostiosoitteeseen 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Ostaja vastaa tavaran palautuksesta aiheutuvista kuluista, paitsi jos palautuksen syynä on se, että palautettava tuote ei ole tilauksen mukainen (esim. väärä tai viallinen tuote).

Ostajan on palautettava tavara 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä tai esitettävä todisteet siitä, että hän on luovuttanut tavarat rahdinkuljettajalle edellä mainitun ajan kuluessa.

Palautetun tavaran saatuaan verkkokauppa palauttaa ostajalle viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua kaikki ostajalta sopimuksen perusteella saamansa maksut.
Verkkokaupalla on oikeus kieltäytyä hyvityksestä, kunnes palautettava tavara on vastaanotettu tai ostaja on toimittanut todisteen tuotteiden palauttamisesta sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.

Mikäli ostaja on selvästi valinnut muun toimitustavan kuin verkkokaupan tarjoama halvin tavanomainen toimitustapa, kauppa ei ole velvollinen korvaamaan tavanomaisen toimituskulun ylittävää kustannuksia.

Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä kaupasta ja vaatia ostajaa palauttamaan tavarat, jos tavaran merkitty hinta verkkokaupassa on virheen vuoksi huomattavasti alhaisempi kuin tavaran markkinahinta.

Viallinen tavara

Verkkokauppa vastaa ostajalle myytyjen tavaroiden sopimusehtojen vastaisuudesta tai puutteista, jotka olivat olemassa jo toimitushetkellä ja jotka ilmenevät kahden vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta ostajalle. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toimituksesta oletetaan, että vika oli olemassa toimitushetkellä. Verkkokaupan vastuulla on todistaa toisin.

Ostajalla on oikeus kääntyä verkkokaupan puoleen kahden kuukauden kuluessa virheen ilmenemisestä sähköpostitse (info@hello4kids.com).
Verkkokauppa ei vastaa virheistä, jotka ilmenevät sen jälkeen, kun tavara on toimitettu ostajalle.

Jos verkkokaupasta ostetuissa tuotteissa on virheitä, joista verkkokauppa vastaa, verkkokauppa korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen. Jos tavaraa ei voida korjata tai vaihtaa, verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki kauppasopimukseen liittyvät maksut.

Verkkokauppa vastaa kuluttajan valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen jäljentämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa.