Återbetalningspolicy

Ångerrätt

Efter mottagandet av beställningen har köparen rätt att frånträda det avtal som ingåtts med e-butiken inom 14 dagar.

Ångerrätten gäller inte om köparen är en juridisk person.

För att utöva 14-dagars ångerrätten får du inte använda de beställda varorna på något annat sätt än vad som är nödvändigt för att säkerställa varornas art, egenskaper och funktion på samma sätt som du skulle få testa varorna i en verklig butik.

Om varorna har använts för något annat ändamål än vad som är nödvändigt för att säkerställa varornas art, egenskaper och funktion, eller om det finns tecken på användning eller slitage, har nätbutiken rätt att sänka det returnerade beloppet i enlighet med varornas värdeminskning.

För att returnera varorna måste du lämna in en ångerdeklaration (blanketten för vilken du hittar här: återkallelseförklaringtill e-postadressen inom 14 dagar efter mottagandet av varan.

Köparen ska stå för kostnaden för att returnera varan, utom i de fall där orsaken till returen ligger i att en återbetalningsbar produkt inte överensstämmer med beställningen (t.ex. en felaktig eller defekt produkt).

Köparen måste returnera varorna inom 14 dagar efter det att ångerdeklarationen lämnats eller lämna in bevis på att han har överlämnat varorna till transportören inom ovannämnda period.

Vid mottagandet av de returnerade varorna ska nätbutiken omedelbart men senast efter 14 dagar återsända alla betalningar som erhållits från köparen enligt avtalet till köparen.
Webbutiken har rätt att vägra göra en återbetalning tills varorna som returneras har mottagits eller tills köparen har lämnat bevis på att produkterna returnerats, beroende på vad som inträffar först.

Om köparen tydligt har valt en annan fraktform än den billigaste vanliga fraktformen som erbjuds av webbutiken, är butiken inte skyldig att ersätta den kostnad som överstiger den vanliga fraktkostnaden.

Nätbutiken har rätt att frånträda försäljningen och kräva att varan återlämnas av köparen om det märkta priset på varan i nätbutiken är väsentligt lägre än varans marknadspris på grund av ett fel.

Defekta varor

Webbutiken ansvarar för att varor som sålts till en köpare inte överensstämmer med villkoren i avtalet eller för brister som redan fanns vid leveranstillfället och som inträffar inom två år från leverans av varan till köparen. Inom de första sex månaderna efter leverans antas felet vara närvarande vid leveranstillfället. Det är webbutikens ansvar att bevisa motsatsen.

Köparen har rätt att vända sig till webbutiken inom två månader efter att ett fel inträffat genom att e-posta (info@hello4kids.com).
Webbutiken ansvarar inte för eventuella fel som uppstår efter leverans av varan till köparen.

Om varor köpta från nätbutiken har defekter som nätbutiken ansvarar för, reparerar eller ersätter nätbutiken de defekta varorna. Om varorna inte kan repareras eller ersättas, ska nätbutiken återlämna alla betalningar som ingår i köpeavtalet till köparen.

Webbutiken kommer att svara på konsumentens klagomål i skriftlig form eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning inom 15 dagar.